Konference o kvalitě výuky a pedagogických kompetencích
30. března 2023 v Ostravě

Zveme členy vedení vysokých škol a fakult zodpovědné za kvalitu vzdělávání, pracovníky rektorátů a děkanátů pověřené touto agendou a další členy akademické obce a pracovníky škol se zájmem o téma rozvoje vzdělávání a výuky na vysokých školách na konferenci pořádanou NAÚ ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Na celodenní konferenci vystoupí domácí i zahraniční hosté, zástupci NAÚ a dalších institucí a budou společně hledat cesty dalšího rozvoje zajišťování kvality v oblasti výuky a pedagogických kompetencí akademických pracovníků.  
Program konference zde
Podkladový materiál
Výsledky konference
Prezentace Annika Andersson
Prezentace Martin Fischer
Prezentace Tomáš Fliegl
Prezentace Clas Hättestrand
Prezentace Kerrin Riewerts
Prezentace Po medině