č. 1/2016: Zastupování Předsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství místopředsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
č. 2/2016: Schvalování pracovních cest členů Rady a Přezkumné komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, hodnotitelů zapsaných v Seznamu hodnotitelů a členů poradních orgánů Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (pozbylo účinnosti)
č. 3/2016: Pravidla pro používání razítek při výkonu působnosti Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
č. 4/2016: Určení administrátora datové schránky Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství 
č. 1/2019: Zastupování Předsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství místopředsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
č. 1/2020: Zastupování Předsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství místopředsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
č. 1/2022: Zastupování Předsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství místopředsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství